ಗಾಳಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಂದ್ರನ ತುಂಡುಗಳು, ಬರೆದವರು ಎಸ್ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ (meaning: Pieces Of Moon Fell Due to Wind by S Surendranath)

For English translation of the review of this book, please scroll down.

ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದವರು ತ್ರಿಲೊಚನ ಕೆ ಆರ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕ “ಗಾಳಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಂದ್ರನ ತುಂಡುಗಳು”.  ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಷಾದದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಅನುಭವಿಸುವುದಿರಲಿ ಕೇಳಲೂ ಇಚ್ಚೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನರ ಬದುಕೇ ವಿಷಾದನೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ಅವನ ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ. ಎಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡು ಕಥೆಗಳೇ, ಕಥೆಗಳು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಘಟನೆಗಳು. ಅವನ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು, ಅದನ್ನ ಅವನು ಅರಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಿರೂಪಣೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲುಗಳು ಓದಲು ಖುಷಿ ಎನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರೇರೆಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜ ಒಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಭಾಳ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎರಡು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಾಲುಗಳು “ಅಂಗಳದ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಕೊಳಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ನೀರಿನ ಕೊಳದಲ್ಲೂ ಒದೊಂದು ಚಂದ್ರ. ಅಂಗಳದ ತುಂಬಾ ಚಂದ್ರನ ತುಂಡುಗಳು. ಒಂದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಚಂದ್ರ ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ನಮ್ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಗಿತ್ತು.” ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

https://sapnaonline.com/gaalige-bidda-chandrana-tundugalu-surendranath-s-ankita-pustaka-16839620

English translation of the review given above in Kannada:

Review by Thrilochana K R

The book which has bothered me in recent days is Gaalige Biddha Chandrana Thundugalu which means pieces of moon fell due to wind. Many a times we do not wish to even listen to bads incidents, leave alone experiencing it. But, many people’s lives are bad incidents. This book is a narration of a small boy. All are short stories; more of life events. The narration is as per the small boy’s understanding of the events happening around him. Some lines induce happiness in you when you read them and some inspire you to think. It torments you about how the society treats handicap children and how their siblings treat them. It took me two hours to finish this book soon after I picked it up! My favourite lines from the book are “Angalada thumba sanna sanna neerina kolagalu. Ella neerina koladallu ondhondhu chandra. Angalada thumba chandrana thundugalu. Ondhodda gaali bandhu chandra chooruchooragi nammane hitthalalli biddhangitthu. (Front yard is full of tiny shallow pits. Each pit has one Moon in it. Front yard is full of pieces of Moon. It looked like Moon fell down into our front yard as pieces due to strong wind.)” This book was written by S Surendranath. The book can be purchased here.

https://sapnaonline.com/gaalige-bidda-chandrana-tundugalu-surendranath-s-ankita-pustaka-16839620

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s