Review

Nerala Hejje by Tejaswi A C

Nerala Hejje by Tejaswi A C (ನೆರಳ ಹೆಜ್ಜೆ – ಕವಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಏ ಸೀ)

ವಿಮರ್ಶೆ – ಶ್ವೇತಾ ಎಚ್ ಎಸ್

ನೆರಳ ಹೆಜ್ಜೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಎ ಸಿ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಕವನ ಸಂಕಲನ. ಇದು ಕವಿಯ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಷಯ ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನ ಬಾಲ್ಯ, ಅವರ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳು, ಕೆಲಸದ ಜೀವನ, ವಿವಾಹಿತ ಜೀವನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವನಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಸರಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕವಿತೆಯೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೇಳುವುದು. ನೀವು ಓದಲು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಓದಬಹುದು.

Review by Shwetha H S

Nerala Hejje is a Kannada poetry anthology by Tejaswi A C. The title means shadow of the footsteps. It has the poems written at different phases of the poet’s life. The theme varies from childhood of his own and his son’s, his schooldays and college days, work life, married life, etc. While most of the poems are similar and sometimes tires you, the one poem I liked is in which the poet is asked by his wife what he is thinking. You can read this poetry anthology if you don’t have anything else better to read.

Daatu by S L Bhyrappa

Daatu by S L Bhyrappa (ದಾಟು – ಲೇಖಕರು ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ್)

English translation of the review is given after the review in Kannada

ವಿಮರ್ಶೆ – ಶ್ವೇತಾ ಎಚ್ ಎಸ್

ದಾಟು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಾದಂಬರಿಗಾರರಾದ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪರವರು ಬರೆದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ. ಅವರು ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದು ಅವರ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿವೆ. ದಾಟು ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಾಟಲು ಅಥವಾ ಜಿಗಿಯಲು. ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ರಚಿಸಿದ ಮತ್ತು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕಥೆಯ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಭಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುರೋಹಿತರ ಮಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರ, ಗ್ರಾಮದ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭುವಿನ ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ಗೌಡ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮುಂದೆ ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಬಲ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿಳ್ಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸತ್ಯಭಾಮ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸತ್ಯಳಾಗಿರುತ್ಥಾಳೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜಾರಾಜ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪತ್ನಿ ಸಾಯುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಸತ್ಯಭಾಮಳ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕುಡುಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯಭಾಮ ನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಜಾತಿಯವರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲು ಹೂಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ? ಏನಾಯಿತು? ತಿಳಿಯಲು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ.

ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪರವರ ನಿರೂಪಣೆಯು ಎಷ್ಟು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅವು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅವರ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯ ವಿಷಯವು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಆಡುಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಂದನೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ.

Review by Shwetha H S

Daatu is a Kannada novel by an eminent Kannada novelist S L Bhyrappa. He has penned many novels along with short stories, and all of them address the problems in as well as with our society. Daatu means to cross over or leap in Kannada. Through this title, the author is indicating the necessity for us to cross over the boundaries of caste system. The theme of the novel is the caste problem created and faced by our society. It talks about the caste-based politics too.

The story is set in a village called Thirumalapura, post-independence, and at the time animal sacrifices for the deities was banned and caste-based census was begun. At the core of the story are Satyabhama and Srinivasa. Satyabhama is a daughter of a Brahmin priest. Srinivasa is a son of an MLA, grandson of the village’s feudal lord and belongs to Gowda caste. When they both express their desire to get married to each other in front of their respective families, neither approve of it. Weak-willed Srinivasa goes on to marry another girl but Satyabhama stays true to herself. Meanwhile, the priest goes mad and commits suicide. Before that, he tells his daughter that he has a bastard from an affair with an untouchable woman long ago. Later, Srinivasa’s wife dies and he becomes a drunkard going back to the thoughts of Satyabhama. But Satyabhama loses all her interest in Srinivasa after his marriage and invests all her time in farming and writing a book for the upliftment of the lower castes. A lot of events take place in their lives, but they never get united. Why? What happened? Read the book to know.

S L Bhyrappa’s narration is so descriptive that they amply cater to the imagination. So much so that it touches the emotions, making you cry with the characters, provoke along with them, stand back and look at the stupidity of them, and so on. The theme of the story is so relatable even today that it is difficult to digest that we are living in such a society. You can relate each of the characters to someone or the other in your lives. The slangs and abusive words in the story are used even today. I have nothing with me to tell you not to read this book. In fact, this is a must-read.

Women Around Us by Hanadi Falki

Women Around Us by Hanadi Falki

ISBN: 9789353213985                                                                      Review by Shwetha H S

            Hanadi Falki is a writer of Indian origin. ‘Women Around Us’ is the first book of the series ‘Life Around Us.’ Through this series, the author is trying to show our societal life that we are not able to relate to because of having our heads constantly in social media. Through ‘Women Around Us’ Falki tells us stories of women who can be anybody we know.

Her Dream talks to you about child marriage and education of girls. No More Please is about body shamming, peer pressure and parental pressure among students. While Not Fair Enough is about our obsession with the fair complexion, Hello Again is about the harassment, both mental and physical, and stalkers. Never Too Late tells you about the husband and wife relationships straining because of the in-laws. It’s Not Love shows the true colours of domestic violence towards women. Stand By Me is the story of motherhood.

Of all the stories, I liked It’s Not Love. I loved the way it started. I thought at least one-story talks about the bad women. It’s not like all women are good and angelic. Yes, of course, other stories have female villains, but those are the secondary characters. So, I had high hopes from this story, but again, in this story too someone else was the villain. Not disappointed, but if author says that she is writing about women around us, I expected all kinds of women; stupid, villainous, intelligent, nerdy, etc. However, some of the female protagonists of a few stories are not your typical ones. So, happy to read them.

Women Around Us is a one-time read. If you are stuck in traffic and want to read to kill time, then go for this book.

Little Women by Louisa May Alcott

Little Women by Louisa May Alcott

Review by Shwetha H S

Genre: Classic, Literary Fiction, Drama, Coming Of Age, Young Adult

Louisa May Alcott is an American writer. She has written poems and short stories that appeared regularly in journals around 1850s. Though she is famous for writing Little Women, she has also authored other books like Flower Fables and Hospital Sketches.

Little Women is the story of four young March girls under the care of their mother Mrs. March for years as their father is away at the war. Margaret March a.k.a. Meg, the eldest at 16, Josephine March a.k.a Jo, second at 15, Elizabeth March a.k.a. Beth, third at 13, and Amy March the last at 12. The family is poor and is only able to look after themselves as much as they can. While Meg and Amy wish they had more money, Jo and Beth are happy with what they have. Mrs. March knows how each of her daughters are, and is close to each of them. The daughters too are close to each other. Due to their good nature, their neighbour Mr. Laurance and his grandson, Laurie, become close to the family. They interact with their grandaunt often at whose place Jo works. Laurie’s tutor, John Brooke, likes the girly Meg. Laurie falls for tomboy Jo. Beth falls sick, which is pretty serious in those ages when medical science had not developed much. Amy becomes an artist. What happens in each girl’s life is what you get to know by reading Little Women.

I first heard of the book on the famous sitcom Friends where Rachel and Joey discuss books. I later got to know it is a classic. When I started reading it, in the beginning I got bored. Maybe it was because I could not relate much to the times of 1840s and 1850s. The initial pages tell you about Marches’ lifestyle. As and when the story moves forward, I started to enjoy it. So much about the sisters bickering with each other and love back all the same. What got me glued to the book and did not let me put it down was the relationship between Jo and Laurie. Louisa May Alcott has described it in detail, with every expression and emotion, that I simply read on. I found myself rooting for them. Amy comes out as a surprise towards the end. Watch out for her!

I can say, the only two classics that I have thoroughly enjoyed are Pride & Prejudice by Jane Austen, and Little Women by Louisa May Alcott. Little Women is for everyone, irrespective of age, gender and geographical location.

Pop the Bubble Written and Illustrated by Mary Eakin

Pop the Bubble Written and Illustrated by Mary Eakin

Review by Shwetha H S

Genre: Chidren’s book
Imprint: Sweet Lemon
ASIN: B01GGMJ57Y

Mary Eakin is a graduate from the Academy of Art University in San Francisco. For many years she worked as a graphic designer for companies across the U.S. including Hallmark’s Gift Book division where she designed over a hundred books. She co-wrote the children’s book The Amazing Journey to Grandma’s House with Cheryl Hawkinson. Mary was the designer on several Hallmark Interactive Storybooks, which earned a Dr. Toy award. Recently, Mary moved to Bethesda, Maryland where she continues to design, write and illustrate. The most recent book she illustrated entitled Truly, Madly, Carefully by Molly Wigand is now available at Hallmark stores and online.

Pop the Bubble is a children’s book in which a girl is seen making a bubble and playing with it. The illustrations in the book are good, but nothing much apart from that. If you see it as a parent, there are a thing or two for your child to learn from this book, like numbers from 1 to 3, hand movements, and directions. If you see it is a child, then there is no purpose necessary. When the writer saying blow the bubble or brush away the leaves, the child might just keep doing it on the pages without any changes, in vain.

I would not suggest this book but if you have already bought it, then it is not a total waste.

Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll

Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll

Review by Shwetha H S

Genre: Children’s Book, Fantasy

Charles Lutwidge Dodgson used the penname Lewis Carroll to write. He was an English writer, mathematician and photographer. After writing Alice’s Adventures in Wonderland, he next wrote Through the Looking Glass with Alice as protagonist again.

A young girl called Alice follows a talking rabbit down a hole that leads to a magical land that Alice calls Wonderland. Here she meets weird characters. Mostly they are talking animals and crazy looking and behaving humans. Alice’s Adventures in Wonderland comprises of all the events Alice endeavors there.

Lewis Carroll must have been high when he wrote this book. The narration is good for storytelling for kids or picturization; not for reading to self. Alice is always either growing tall or short, talking nonsense. Was there a necessity to write this book? Reading this book is a great agony. ‘As soon as she had made out the proper way of nursing it (which was to twist it up into a sort of knot, and then keep tight hold of its right ear and left foot, so as to prevent its undoing itself), she carried it out into the open air.’ This is how handling a baby of unknown species described in the story. What kind of sick mind would do this? It is only when the Mad Hatter appears, that the story starts to make some sense. By the end of the story, you will sure of one thing: one of the 3 people – Lewis Carroll, Alice and her sister – were high. Or all were high indeed. When you finish the book, if you are my kind of a reader who doesn’t quit a book just because it is boring, you will let out a sigh of relief.

Don’t bother reading Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll.

Domechild by Shiv Ramdas

Domechild by Shiv Ramdas

Review by Shwetha H S

Genre: Dystopian Fiction, Cyberpunk Sci-Fi
ISBN: 9780143332985
Imprint: Inked – Penguin Books, India

Shiv Ramdas is a former media professional who is now completely into writing.

Albert is too emotional for someone who is a resident of the Dome. In his dystopian world, one day when he is going back home after finishing talking to random people on the network, that is what everybody does for work, he takes a route that is forbidden for people of the city. There he finds a child, Theo, gets fatally attacked by her and her friends, saves her from patrolling robots, and rescues her by taking her to his home. Next day, he gets blackmailed by a data management computer. It wants to die, and it wants Albert to file a petition to the governing body to pull its plug. It tells him if he doesn’t do as told, it will inform everyone about him sheltering a fugitive. What does Albert do? He can’t send the girl away as she has no one. If he doesn’t listen to the computer, he dies along with the girl. Read Domechild to know what Albert finally does.

Theo’s anxiety of not living up to people’s expectations is what I could relate to as a reader. Her grandfather, Robert, is the guy whose genius is misused. Albert is the frustrated guy who is fed up of waiting for a Messiah.

Domechild feels more like a dystopian satire than a cyberpunk sci-fi. Narration is not grippy in the beginning for such a genre. Conversations between the characters don’t have emotions in them though present in the words. As a reader, the murder of Castor in the story did not have any effect on me. The story gets intense only after 3/4th of the book is over. That is when you realize the dystopia of the book is not in the far future, but is the current time that we live in. Information is the dope that gives high here. Just like the useful and useless trivia that we find on our Facebook newsfeed. The concept here is about businesses run on pay-per-view income. Here technology has taken over everything. This is a clever dystopia by Shiv Ramdas. The dome here signifies the bubble. Burst the bubble to face the truth kind of situation. The concept of Information Epidemic is simply a marvelous concept. If not for anything else, the book is worth reading for the sake of this Information Epidemic. But in the end, it feels like the author has brought in assumptions of Albert in a hurried manner to bring book one to an end and establish that Albert is clever.

Domechild is not your regular dystopian fiction. You can relate to a lot of things even in the present day. Read it. That’s it.

A Couple of Times by Ajesh Sharma

A Couple of Choices by Ajesh Sharma

Review by Shwetha H S

Genre: Play, Drama
Imprint: Kindle edition
ASIN: B07836YLTW

Ajesh Sharma is an NRI writer residing in Canada. A Couple of Choices is his first play and first published work.

Alex is a writer living in seclusion, somewhere is outskirts of a city that is almost a jungle. Linda, his literary agent, is after him to know why his estranged wife, Phyllis, is visiting him after so many years. Alex is all ready to welcome Phyllis to his home as if she is coming to live with him forever. Even he doesn’t know why she is visiting him. Though Alex is not keen on it, Linda barges into his privacy and insists on meeting Phyllis. Linda wants to know if Phyllis is the inspiration behind the great female characters in Alex’s stories. After the meet and greet, Phyllis tells Alex the reason she is visiting him. Alex is saddened, angered and calm, all at the same time after listening to the reason behind Phyllis’ visit. What is that reason? Read (enact in your mind) A Couple of Choices to know the reason.

A Couple of Choices is a play with dialogues that sound like every day conversations. They are in layman language and not complicated. Moreover, it is about a topic with which most of us are familiar. In a short duration, this play tells you about the bonds that weren’t supposed to happen, weren’t supposed to break, weren’t supposed to renew. All this in an easy flow of dialogues and mannerisms. But I felt the ending was kind of abrupt. On the other hand, I feel the characters just moved on with their lives. Maybe I missed something the author has hinted. All in all, I enjoyed reading it.

Even if you are not into plays, do give A Couple of Choices a read. It is not some random script for a play that doesn’t know where it is taking its audience (or even readers). It is a beautifully scripted play that can teach anybody a thing or two about relationships. Do give A Couple of Choices a read.

The Son by Jo Nesbo

The Son by Jo Nesbo

Review by Shwetha H S

Genre: Thriller, Drama, Fiction
Imprint: Alfred A Knoff, New York
ISBN: 9780385351379

Jo Nesbo is a musician, song writer and economist, as well as writer. His Harry Hole novels include The Redeemer, The Snowman, The Leopard and Phantom, and he is also the author of several stand-alone novels and the Doctor Proctor series of children’s books. He is the recipient of numerous awards including the Glass Key for best Nordic crime novel. The Son, known as Sonner in Norwegien, is one of the stand alone works of this multi-talented writer. It was published in 2014.

Sonny Lofthus is happily settled in the prison convicted for the crimes that he didn’t do but is getting drugs as a compensation. He doesn’t have a care for the world, but every prisoner thinks he is divine and goes to him to make a confession whenever they feel burdened by their conscience. When Sonny gets to know that his father was not a mole but was a victim of conspirers, he breaks out of the prison to avenge his father’s death and other meaningless deaths for which he was made scapegoat. In the process, he falls in love with Martha who is caretaker of the drug addicts hostel where he takes refuge. Simon Kefas, a aging but efficient police officer who was Sonny’s father’s partner and friend, starts looking for the son who ends up finally looking for the Twin who heads the mafia in Norway. With government officials conspiring against Sonny and unsure whether Simon is helpful or not, the son forges is way ahead to reach the Twin. How he does and what he does is for you to not just read but to enjoy.

It took me some time to get used to so many characters thrown at me one after other. But they all are well etched and distinct characters that are not just brought in to be props but to move story forward. Reading the novel felt like I was watching a movie. Everything was well described and was catering to my imagination.

The Son by Jo Nesbo is a must read. Don’t miss it.

Elixir by Sinjini Sengupta

Elixir by Sinjini Sengupta

Review by Shwetha H S

Genre: Fiction, Drama
Imprint: Readomania
ISBN: 9789385854545

Sinjini Sengupta is a poetess, columnist and a short story writer. By profession, she is an actuary. Her debut novel Elixir is based on mental health.

Manisha is an actuary in an MNC. She is married to Amit who is working hard for his startup. Theirs is an arranged marriage with no love, and no understanding from Amit’s end. Manisha feels lonely as her husband doesn’t give her any attention, and whenever she tries to tell him anything, he ignores her. Amit always takes his mother’s side though he knows his wife is right. In his ignorance towards his wife, he doesn’t notice that she is suddenly happy with her life and suddenly screws up at her job for which she was always praised. Her strange behavior catches his attention and bothers him. This even takes them on the verge of divorce. But what is this strange but seemingly normal life of Manisha that is troubling people around her? Read Elixir to get your answer. Or rather rush through it. Why? I will tell you.

As mentioned above, Elixir is a novel about mental health. But reading it will give readers a mental illness. Author has used “you see” so many times that it starts to get on the nerves. Every character talks like that as if there is no difference between one another. The writing or terrible editing has left too many commas for the readers making the narration unreadable. The narration is incorrigible. Even after three chapters can’t understand what Manisha is doing. Maybe that is what the author wants to convey; not let the readers understand the story. So much of description that cannot be understood has killed my imagination and made me turn to Facebook often. The author’s attempted sophisticated description about everything is suffocating. To top it all, Manisha is always wondering whether it will rain today or not. She has a reason, but this wondering is overdone, left me wondering why I am reading it. I understand that Sengupta was describing Manisha’s loneliness. But in that attempt, she makes the reader feel lonely with her book. The experience of reading this book was truly traumatic.

Read Elixir by Sinjini Sengupta if you have nothing better to read. Oops, you can’t read until the last three chapters. Till then, you ought to rush to keep your sanity.